28 โปรโมชั่นที่มีอยู่

แพ็กเกจรักษาอาการปวดด้วย Shockwave

วันหมดอายุ : 31 มีนาคม 2564

ราคา : 1,800 - 4,500 บาท

แพ็กเกจการผ่าตัดไส้ติ่ง

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 74,000 - 133,000 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดแบบเหมาจ่าย

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 53,000 - 93,000 บาท

การผ่าตัดก้อนเนื้อเต้านม

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 41,000 - 53,000 บาท

แพ็กเกจการฝังเข็มเฉพาะจุด

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 700 - 3,500 บาท

โปรแกรมการผ่าตัดมดลูก

วันหมดอายุ : 30 เมษายน 2564

ราคา : 111,000 - 119,000 บาท

โปรแกรมการผ่าตัดถุงน้ำที่รังไข่

วันหมดอายุ : 31 พฤษภาคม 2564

ราคา : 99,000 - 109,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพท่านชาย

วันหมดอายุ : 30 เมษายน 2564

ราคา : 5,000 บาท

โปรแกรมตรวจภาวะเบาหวาน

วันหมดอายุ : 30 เมษายน 2564

ราคา : 5,500 บาท

โปรแกรมผ่าตัดทอนซิลและต่อมอะดีนอยด์

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 65,000 - 73,000 บาท

โปรแกรมการผ่าตัดเสริมจมูก

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 15,000 - 20,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 6,900 - 10,900 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 3,500 บาท

ให้เราช่วย แบ่งเบาภาระคุณ…

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 3,790 บาท

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 9,200 บาท

แพ็กเกจวัคซีนรวมโรคเด็ก 2020

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 11,900 บาท

ตรวจสุขภาพผู้ใหญ่

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 2,300 - 14,000 บาท

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 590 - 2,250 บาท

แพ็กเกจคลอด

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 32,000 - 55,000 บาท

แพ็กเกจตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 12,000 - 21,500 บาท

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็ง

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 1,200 - 3,000 บาท

ตรวจเลือดหาปริมาณสารก่อภูมิแพ้

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 2,980 - 3,456 บาท

แพ็กเกจฝากครรภ์คุณภาพ

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 36,000 - 60,000 บาท

MIS ถุงน้ำดี

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 140,000 บาท