11 โปรโมชั่นที่มีอยู่

แพ็กเกจวัคซีนรวมโรคเด็ก 2022

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2565

ราคา : 10,500 - 11,500 บาท

ตรวจอัลตราซาวด์ 2 มิติ / 4 มิติ

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2565

ราคา : 2,900 - 4,000 บาท

แพ็กเกจตรวจมะเร็งเต้านม

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2565

ราคา : 3,000 บาท

แพ็กเกจการฝังเข็มเฉพาะจุด

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2565

ราคา : 700 - 3,500 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2565

ราคา : 3,500 บาท

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2565

ราคา : 9,200 บาท

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2565

ราคา : 1,500 - 3,500 บาท