13 โปรโมชั่นที่มีอยู่

โควิดจบแต่อาการไม่จบ

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2566

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2566

ราคา : 2,700 - 21,500 บาท

แพ็กเกจวัคซีนรวมโรคเด็ก 2023

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2566

ราคา : 10,500 - 11,500 บาท

แพ็กเกจตรวจมะเร็งเต้านม

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2566

ราคา : 3,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2566

ราคา : 3,900 บาท

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2566

ราคา : 9,200 บาท

แพ็กเกจคลอดปี 2566

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2566

ราคา : 42,000 - 85,000 บาท

แพ็กเกจตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2566

ราคา : 14,000 - 25,000 บาท