25 โปรโมชั่นที่มีอยู่

แพ็กเกจฝากครรภ์คุณภาพ

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2567

ราคา : 39,000-60,000

แพ็กเกจผ่าตัดริดสีดวง

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2567

ราคา : 95,000

แพ็กเกจผ่าตัดหน้าอก

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2567

ราคา : 120,000

แพ็กเกจเสริมหน้าอก

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2567

ราคา : 105,000-125,000

แพ็กเกจ MRI SPINE

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2567

ราคา : 8,000

แพ็กเกจผ่าตัดไส้ติ่ง

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2567

ราคา : 69,000-120,000

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2567

ราคา : 15,000-30,000

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2567

ราคา : 5,000-23,000

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้สูงอายุ

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2567

ราคา : 1,990

แพ็กเกจคลอดปี 2567

วันหมดอายุ : 30 มิถุนายน 2567

ราคา : 45,000 - 85,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2567

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2567

ราคา : 2,700 - 21,500 บาท

แพ็กเกจวัคซีนรวมโรคเด็ก 2567

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2567

ราคา : 10,900 - 11,900 บาท

โปรแกรมตรวจภาวะเบาหวาน

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2567

ราคา : 5,500 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์ 2567

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2567

ราคา : 6,900 บาท

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2567

ราคา : 14,900-20,900 บาท

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2567

ราคา : 1,500 - 3,500 บาท