19 โปรโมชั่นที่มีอยู่

แพ็กเกจวัคซีนรวมโรคเด็ก 2021

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2564

ราคา : 10,500 - 11,500 บาท

ตรวจอัลตราซาวด์ 2 มิติ / 4 มิติ

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2564

ราคา : 2,900 - 4,000 บาท

แพ็กเกจตรวจภายในสตรี

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2564

ราคา : 2,800 บาท

แพ็กเกจตรวจมะเร็งเต้านม

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2564

ราคา : 3,000 บาท

แพ็กเกจการฝังเข็มเฉพาะจุด

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2564

ราคา : 700 - 3,500 บาท

แพ็กเกจรักษาอาการปวดด้วย Shockwave

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2564

ราคา : 1,800 - 4,500 บาท

ตรวจหัวใจด้วยเครื่อง Echocardiogram

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2564

ราคา : 3,750 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2564

ราคา : 6,900 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2564

ราคา : 3,500 บาท

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก HPV 3 เข็ม

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2564

ราคา : 9,200 บาท

ตรวจสุขภาพประจำปี 2564

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2564

ราคา : 2,500 - 21,900 บาท

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2564

ราคา : 1,500 - 3,500 บาท

แพ็กเกจฝากครรภ์คุณภาพ

วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2564

ราคา : 36,000 - 60,000 บาท