ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume ออนไลน์
ได้ที่ [email protected] ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 052-051-827
อีเมล์ [email protected]
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-11.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)