ทำไมต้องเลือก
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพแห่งที่ 47 มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย เขตภาคเหนือตอนบน เป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้วยคุณภาพระดับสากล ตั้งอยู่บนพื้นที่ 9 ไร่ 206 ตารางวา บนถนนสาย เชียงราย- แม่สาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 11 กม. ห่างจากชายแดนแม่สาย ชายแดนประเทศพม่า 52.8 กม. ห่างจากชาย แดนเชียงของ ชายแดนประเทศลาว 94.6 กม. และห่างจากชายแดนสามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนประเทศไทย พม่า และลาว 51.4 กม. อีกทั้งทำเลที่ตั้งยังมีความสะดวกสบายในการเดินทาง เนื่องจากอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสนามบินนานาชาติ แม่ฟ้าหลวงเป็นระยะทาง 3.8 กม. ซึ่งถือเป็นเมืองท่าในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพแห่งที่ 47 มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย เขตภาคเหนือตอนบน เป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้วยคุณภาพระดับสากล ตั้งอยู่บนพื้นที่ 9 ไร่ 206 ตารางวา บนถนนสาย เชียงราย- แม่สาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 11 กม. ห่างจากชายแดนแม่สาย ชายแดนประเทศพม่า 52.8 กม. ห่างจากชาย แดนเชียงของ ชายแดนประเทศลาว 94.6 กม. และห่างจากชายแดนสามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนประเทศไทย พม่า และลาว 51.4 กม. อีกทั้งทำเลที่ตั้งยังมีความสะดวกสบายในการเดินทาง เนื่องจากอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสนามบินนานาชาติ แม่ฟ้าหลวงเป็นระยะทาง 3.8 กม. ซึ่งถือเป็นเมืองท่าในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

MORE DETAILS