ความชำนาญพิเศษ :

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา Thai

การศึกษา

2557ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย