ความชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา Thai

การศึกษา

2544ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย