ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. กิตติศักดิ์ ฐิติปัญญา

Specialty : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Orthopedic Surgery : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2013

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888