ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ชนาธิป เปรมวิชัย

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Resident

  • Surgery : Chiang Rai Prachanukroh Hospital

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888