ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ธนกรณ์ เตชทวีไพศาล

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

Language : Thai

Educations

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

  • Internal Medicine : Chiang Mai University

Fellowship

  • Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888