ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. พงศธร ทุนอินทร์

Specialty : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Emergency Medicine : Rajavithi Hospital 2011

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888