Degree profile

2564ปริญญาตรี, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพข้อสะโพกและหัวเข่า, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ประเทศไทย
2560ปริญญาตรี, แพทยศาสตร์บัณฑิต,พ.บ., วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย

array(2) { [0]=> array(7) { ["type"]=> string(27) "ปริญญาตรี" ["name"]=> string(57) "แพทยศาสตร์บัณฑิต,พ.บ." ["from"]=> string(93) "วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "01-06-2560" ["received_year"]=> string(4) "2560" ["verification_date"]=> NULL } [1]=> array(7) { ["type"]=> string(27) "ปริญญาตรี" ["name"]=> string(147) "ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพข้อสะโพกและหัวเข่า" ["from"]=> string(66) "โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "30-06-2564" ["received_year"]=> string(4) "2564" ["verification_date"]=> NULL } }

Specialty

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialties

  • การผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม

*กรุณาตรวจสอบตารางแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ