Degree profile

2563เวชศาสตร์ฉุกเฉินวุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย, ประเทศไทย
2559ปริญญาตรี, แพทยศาสตร์บัณฑิต,พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

array(2) { [0]=> array(7) { ["type"]=> string(27) "ปริญญาตรี" ["name"]=> string(57) "แพทยศาสตร์บัณฑิต,พ.บ." ["from"]=> string(60) "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "07-04-2559" ["received_year"]=> string(4) "2559" ["verification_date"]=> NULL } [1]=> array(7) { ["type"]=> string(39) "การศึกษาอื่นๆ" ["name"]=> string(153) "เวชศาสตร์ฉุกเฉินวุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย" ["from"]=> NULL ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "28-08-2563" ["received_year"]=> string(4) "2563" ["verification_date"]=> NULL } }

Specialty

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

*กรุณาตรวจสอบตารางแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ