ความชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา -

การศึกษา