ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. วุฒิพงษ์ เชื้อนันตา

Specialty : ประสาทศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Neurological Surgery : The Thai Red Cross College of Nursing 2000

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888