ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สมยศ ชัยธีระสุเวท

Specialty : รังสีวิทยาทั่วไป

Sub Specialty : อนุสาขารังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

  • General Radiology : Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Fellowship

  • Vascular & Interventional Radiology Fellowship : Singapore General Hospital Postgradute Medical Institute 2005

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888