ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สุพล ยาวิชัย

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Resident

  • Obstertrics and Gynaecology : King Chulalongkorn Memorial Hospital

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888