ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สุรพล อริยานุกิจจา

Specialty : กุมารศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Language : -

Education

  • ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • Pediatrics : Queen Sirikit National Institute of Child Health

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888