ความชำนาญพิเศษ :

  • ประสาทศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา Thai

การศึกษา