ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. เอกพจน์ ลี้วัฒณากุล

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

  • Surgery : Chiang Mai University
  • Surgery : Chiang Mai University

Fellowship

  • Hepato-Pancreato-Biliary Surgery : Khon Kaen University 2016

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888