ความชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เฉพาะทาง : -

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2552ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย