ความชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เฉพาะทาง : -

ภาษา -

การศึกษา