ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. นับดาว จงไพโรจน์โฆษิต

Specialty : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

Sub Specialty : -

Language : -

Education

  • ปริญญาเอก แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

  • General surgery : Lerdsin Hospital 2007
  • Plastic surgery : Chiang Mai University 2015

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888