ความชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เฉพาะทาง : -

ภาษา Thai

การศึกษา

2556ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย