ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ภัทราวรรณ พลเหิม

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

  • Family Medicine : Chiangrai Prachanukroh Hospital
  • Rehabilitation Medicine : Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2016

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888