ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. มัทนา อัมพะเศวต

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร

Resident

  • Pediatrics : Faculty of Medicine Lampang Hospital

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888