สนับสนุนอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เทศบาลตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย

วันที่ 7 เมษายน 2563

เนื่องจากมีเหตุการณ์เพลิงลุกไหม้บริเวณพื้นที่ป่าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการใช้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลของเจ้าหน้าที่
ประจำหน่วยงานเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์และสนับสนุนทั่วไป ของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จึงดำเนินการมอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่เทศบาลตำบลนางแล เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าในครั้งนี้

พิธีผูกพันธสีมาฝังลูกนิมิตวัดฝั่งหมิ่น

วันที่ 15 มีนาคม 2563

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย คณะสงฆ์วัดฝั่งหมิ่น ร่วมกับคณะกรรมการวัดฝั่งหมิ่นและคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนในเขตอำเภอเมืองเชียงราย ได้กำหนดผูกพันธสีมาตัดลูกนิมิตวัดฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย นำโดยนายแพทย์ปราเสริฐ ประสาททองโอสถ เป็นประธานในการผูกพันธสีมาตัดลูกนิมิตในวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา และสร้างความเจริญส่งเสริมศาสนสถานให้อยู่กับพุทธศาสนิกชนสืบไป

กิจกรรมวันนักข่าว

วันที่ 5 มีนาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันสำคัญของสื่อมวลชนทุกแขนง หรือวันนักข่าวแห่งชาติ จึงเป็นโอกาสอันดีในการบำเพ็ญบุญกุศล ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ สื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้ว โดยถวายน้ำดื่มสะอาด และปัจจัยอื่นๆแด่พระภิกษุ สามเณร ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.45 น. ณ​ วัดศรีเกิด อ.เมือง จ.เชียงราย

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ ภาคเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 7 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ได้รับเกียรติจากหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดเชียงราย ในการออกหน่วยตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่17 จังหวัดภาคเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้าน การบริการดูแลรักษาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายมา ณ ที่นี้

งานวิ่ง “ปาน้องล่น”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

สมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย ได้จัดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและการศึกษา “ ปาน้องล่น” ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีระยะทางวิ่ง 4 กิโลเมตร โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ได้มีโอกาสดูแลนักวิ่ง นักเรียน ครู
ผู้ปกครอง บุคลากร และศิษย์เก่าจำนวนมาก รวมไปถึงสนับสนุนน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และสอนวิธีการล้างมือด้วยแอลกอฮอร์ เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีอีกด้วย

Health Check 2020

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ร่วมกับ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานตัวแทน คุณกมนต์ณัฐ คำดี ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงในเด็กและผู้ใหญ่ โดย พญ.รุ้งทิวา พุฒิพิทยาธร (อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร) และนพ.รัฐเขตต์ เอกอิสริยาภรณ์ (กุมารแพทย์) ณ ห้างหงส์ฟ้า พลาซ่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

Medical Evacuation & Repatriation

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย มีบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยมีทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลผู้ป่วยตลอดการเคลื่อนย้าย ตั้งแต่บนรถ Ambulance จนถึง Helicopter Emergency Medical Service BDMS Trauma Care Network ให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นเครือข่ายและสามารถส่งต่อผู้ ป่วยไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย (BHQ) เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษา ทางการแพทย์ที่รวดเร็วและได้มาตรฐานสากล

MFU RUN 2019

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม MFU RUN 2019 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลนักวิ่งในระยะทาง 5 และ 10 กิโลเมตร ซึ่งมีนักวิ่งที่เป็นนักศึกษาเก่า บุคลากร และนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่ให้ความไว้วางใจในการเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นำโดยนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รวมทั้งพุทธศาสนิกชน
พระสงฆ์ ๑๔ รูป และสามเณร ๖๐ รูป

ตรวจสุขภาพพระและเณร

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่พระสงฆ์และสามเณร ณ วัดฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นำทีมโดย นพ.วสุ เตชะวัฒนากุล จากศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และ พญ.นพรดา สุขสามัคคี จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ในการประเมินสุขภาพและให้บรรยายความรู้การกู้ชีพเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน

งานทำบุญตักบาตรธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน

วันที่ 16 ตุลาคม 2562

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ได้มีโอกาสร่วมงานทำบุญตักบาตรและดูแลประชาชนภายในงาน “ ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ครั้งที่ 2” ณ สะพานมิตรภาพไทย-พม่า โดยมีคณะสงฆ์จากไทยและพม่าออกบิณฑบาตกว่า 400 รูป ซึ่งมีประชาชนขาวพุทธเข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โครงการอบรมครรภ์คุณภาพ “ สายใยรักสู่ลูกน้อย” ครั้งที่ 2

วันที่ 27 กันยายน 2562

โครงการอบรมครรภ์คุณภาพ “ สายใยรักสู่ลูกน้อย” ครั้งที่ 2 แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ได้จัดโครงการอบรมครรภ์คุณภาพ “ สายใยรักสู่ลูกน้อย” ครั้งที่ 2 นำทีมโดย พญ. สุทธิดา เอี่ยมศิระกุล และ พญ. มัทนา อัมพะเศวต ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลร่างกายของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ และการดูแลทารกหลังคลอด

โครงการ Basic Life Support Training Thai-Myanmar Project ครั้งที่ 1

วันที่ 19 กันยายน 2562

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย พร้อมทีม Bangkok Referral Center และ Emergency Department and Trauma Center ได้จัดโครงการ Basic Life Support Training Thai-Myanmar Project ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติค แม่สาย ซึ่งเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมความรู้และทักษะ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) ให้แก่หน่วยอาสาสมัครกู้ภัยท้องถิ่น ในจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน 2 ประเทศ (ไทย-พม่า) ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยร่วมกัน

TANNO HOSPITAL

วันที่ 17 กันยายน 2562

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมแพทย์จากโรงพยาบาลทันโนะ เมืองฮิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ในการเข้าเยี่ยมชมแผนกต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและการดูแลทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย เราเล็งเห็นความสำคัญในการทำงานร่วมกันกับองค์กรภายนอก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมและสุขภาพที่ดีให้แก่ประชากรในพื้นที่และใกล้เคียง

Bangkok Airways Half Marathon 2019

วันที่ 15 กันยายน 2562

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ได้มีโอกาสร่วมมือกับ Bangkok Airways ในการสนับสนุนกิจกรรมวิ่ง Bangkok Airways Half Marathon 2019 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยการออกบูธให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านสุขภาพและช่วยเหลือผู้ได้รับ
บาดเจ็บ จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และนักกายภาพบำบัด ของศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

กิจกรรมเยี่ยมเยือนชุมชนดอยแม่สลอง

วันที่ 7 กันยายน 2562

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลต่างๆของโรงพยาบาล แก่ประชากรในพื้นที่ดอยแม่สลองและบริเวณใกล้เคียง โดยเน้นการบริการที่ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่ห่างไกล สามารถติดต่อและรับข้อมูลข่าวสารจากเราได้ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

โครงการอบรมครรภ์คุณภาพ “ สายใยรักสู่ลูกน้อย”

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ได้จัดโครงการอบรมครรภ์คุณภาพ “ สายใยรักสู่ลูกน้อย” โดยมีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ และทางด้านโภชนาการสำหรับสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณแม่ และความปลอดภัยของทารกในครรภ์

โครงการ FIFA 11st for Health

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ที่ผ่านมา นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส โรงพยาบาลกรุงเทพ สายกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยทีมนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้จัดโครงการ FIFA 11st for Health เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟุตบอลและฝึกสอนโปรแกรม FIFA 11+ ซึ่งเป็นรูปแบบการฝึกการออกกำลังกายที่ฟีฟ่าแนะนำให้กับนักฟุตบอลได้นำไปใช้เพื่อลดอาการบาดเจ็บในระหว่างการแข่งขันและการฝึกซ้อม ให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) น้องๆทีมฟุตบอลเอกพล อะคาเดมี รวมไปถึงน้องๆจากสโมสรหมูป่า ทีน ทอล์ค อะคาเดมี อีกทั้งยังได้มอบเสื้อฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นและลูกฟุตบอลเพื่อเป็นการสนับสนุนด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะผลักดันให้น้องๆได้ก้าวตามฝันต่อไป

โครงการวัคซีนพ่อแม่ ครั้งที่ 4

วันที่ 17 มีนาคม 2562

รศ. อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเวชดุสิตฯและคณะ พร้อมด้วยทีมพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ได้จัดโครงการวัคซีนพ่อแม่ ณ เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่ออบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กให้กับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางแล อาทิ การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก, การเช็ดตัวลดไข้อย่างถูกวิธี,การป้องกันอุบัติเหตุและโภชนาการสมวัยของเด็กแต่ละช่วงอายุ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กอย่างถูกวิธี

โครงการมอบคอมพิวเตอร์และเงินสนับสนุน โรงเรียนบ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 15 มีนาคม 2562

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายและคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลในเครือได้ร่วมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนบ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นทุนการศึกษาและเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อันเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆ โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างดีจากคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านสันกอง