โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย เปิดให้บริการเวลาใดบ้าง

แผนกผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น. ทุกวัน นอกจากนี้ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย มีบริการรักษาด้านใดบ้าง

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ประกอบไปด้วย 8 แผนก พร้อมให้บริการดูแลรักษา รวมไปถึงการผ่าตัดเฉพาะทาง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งเน้นความต้องการของ
ผู้ป่วยเป็นหลัก แผนกที่เปิดให้บริการ มีดังนี้

  1. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
  2. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
  3. คลินิกสูตินรีเวช
  4. คลินิกอายุรกรรม
  5. คลินิกกุมารเวช
  6. คลินิกกระดูกและข้อ
  7. คลินิกศัลยกรรม
  8. คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อแต่ละแผนก

FLOOR แผนก เบอร์โทรศัพท์
ชั้น 5 หอผู้ป่วย 5 052-051-975
ชั้น 4 หอผู้ป่วย 4 / ห้องเด็กแรกคลอด 052-051-974
ชั้น 3 หออภิบาลป่วยหนัก 052-051-944
ห้องคลอด 052-051-947
ห้องเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 052-051-940
ห้องผ่าตัด 052-051-940
ชั้น 2 คลินิกกุมารเวช 052-051-924
คลนิกสุขภาพเด็ก 052-051-924
คลินิกสูตินรีเวช 052-051-929
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 052-051-927
ชั้น 1 คลินิกอายุรกรรม 052-051-935
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 052-051-937
คลินิกกระดูกและข้อ 052-051-934
คลินิกศัลยกรรม 052-051-934
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 052-051-913
แผนกรังสี 052-051-920
เคาน์เตอร์รับยา 052-051-908
แผนกเวชระเบียน 052-051-990
การเงิน 052-051-903
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 052-051-989

สามารถติดต่อโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ช่องทางใดบ้าง

Call Center 052-051-800 หรือ Hotline 1719 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
อีเมล์ [email protected]
เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/BangkokHospitalCR/
เว็บไซต์ https://www.bangkokhospital-chiangrai.com/

เข้ารับบริการครั้งแรก ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

สามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ที่ แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย โดยนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้เข้ารับบริการมาในวันดังกล่าวด้วย

หากต้องการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ สามารถทำนัดหมายผ่านช่องทางดังนี้ และรอรับการยืนยันนัดหมายจากเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์ https://www.bangkokhospital-chiangrai.com/นัดหมาย/
อีเมล์ [email protected]
แผนกเวชระเบียน โทร. 052-051-990

วิธีการเดินทางมายังโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

บริการรถโดยสาร

จุดจอดรถ รับ-ส่งฟรี ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 20:00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 052-020-999

https://www.bangkokhospital-chiangrai.com/บริการรถโดยสาร/

บริการห้องพักผู้ป่วยมีกี่แบบ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย มีห้องพักผู้ป่วย 2 แบบ ได้แก่

– ห้อง Premier
https://wwww.bangkokhospital-chiangrai.com/ห้องพักผู้ป่วย/

– ห้อง Superior
https://wwww.bangkokhospital-chiangrai.com/ห้องพักผู้ป่วย/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 052-051-800

มีบริการล่ามแปลภาษาสำหรับผู้ป่วยนานาชาติได้หรือไม่

ทีมล่ามแปลภาษาของเรา สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยต่างชาติในการสื่อสารทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ไทย จีน พม่า และภาษาอื่นๆ ผ่านทางโทรศัพท์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานด้านการรักษาแก่ผู้เข้ารับบริการ

สามารถประเมินราคาค่าใช้จ่ายในการรักษาได้หรือไม่

ทีมประเมินราคาของเรา สามารถช่วยผู้ป่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษา รวมไปถึงขั้นตอนในการรักษาทางการแพทย์ ทั้งนี้ ข้อมูลการประเมินราคาเป็นการประเมินราคาเบื้องต้นเท่านั้น โดยอ้างอิงจากวิธีการรักษาที่ผู้ป่วยจะได้รับ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาที่จะเกิดขึ้นจริง เช่น ระยะเวลาในการทำหัตถการ หรือ การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เป็นต้น