3 ช่วงอายุและความเสี่ยงของโรคตาที่ต้องระวัง!!!

“ดวงตา” คือหนึ่งในอวัยวะที่มักพบความผิดปกติได้หลายรูปแบบ ซึ่งบางครั้งอาการผิดปกติเกี่ยวกับตาอาจไม่แสดงในระยะแรก มารู้อีกทีก็ป่วยขั้นรุนแรงไปแล้ว ดังนั้น การดูแลรักษาสุขภาพดวงตาควรเริ่มต้นจากการใช้สายตาอย่างถูกต้องเหมาะสม และการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตา ซึ่งในทางการแพทย์จะแบ่งการรักษาดวงตาง่ายๆเป็น 3 ช่วงอายุคือ

1. วัยเด็ก (อายุ 0-12 ปี)

พ่อแม่ควรให้ความสำคัญในการสังเกตุความผิดปกติของการมองเห็นที่อาจจะเกิดขึ้น ความผิดปกติทางสายตาของเด็กควรได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆและถูกวิธี

ความผิดปกติที่พบได้บ่อย

 • สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง
 • ตาเข หรือ ตาเหล่
 • เยื่อบุตาอักเสบ
 • โรคสายตาขี้เกียจ
 • โรคมะเร็งจอตาในเด็ก

2. วัยรุ่นและวัยทำงาน (อายุ 13-39 ปี)

วัยนี้เป็นวัยที่จำเป็นต้องใช้สายตามากและมีโอกาสเสี่ยงสูงต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับดวงตา การปกป้องและถนอมดวงตาจึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำ

ความผิดปกติที่พบได้บ่อย

 • สายตาเอียง
 • โรคตาจากจอคอมพิวเตอร์ หรือ CVS
 • โรคต้อหิน
 • โรคต้อเนื้อ ต้อลม
 • ตาแห้ง
 • อุบัติเหตุทางตา

3. วัยสูงอายุ (อายุ 40 เป็นต้นไป)

เป็นวัยที่มีการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ รวมถึงดวงตาด้วย การตรวจเช็คสุขภาพตาประจำปี จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งกับวัยนี้ เพื่อเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น

ความผิดปกติที่พบได้บ่อย

 • โรคต้อกระจก
 • โรคต้อหิน
 • โรคต้อลม
 • จอประสาทตาเสื่อมตามวัย (AMD)
 • วุ้นตาเสื่อม
 • ตาแห้ง