นพ. จุฬาวิชญ์ ปัญญาโรจน์

1. การบริการด้านวิสัญญี มีอะไรบ้าง?

  • การระงับความรู้สึกทั่วร่างกายโดยการดมยาสลบ
  • การระงับความรู้สึกเฉพาะบางส่วน เช่น การฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง หรือการบล็อกหลัง และการฉีดยาชาเฉพาะที่ ร่วมกับการเฝ้าระวังโดยวิสัญญีแพทย์

2. ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

วิสัญญีแพทย์จะมาพบท่านก่อนการผ่าตัด เพื่อซักถามประวัติการเจ็บป่วย โรคประจำตัว การผ่าตัดที่เคยได้รับ หากเป็นไปได้ ให้แจ้งชื่อยาที่ท่านใช้ประจำ และยาที่ท่านมีอาการแพ้แก่วิสัญญีทุกครั้ง หากท่านดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่ ขอให้ท่านหยุดทันทีเท่าที่เป็นไปได้

3. จำเป็นต้องงดรับประทานอาหารและดื่มน้ำ หรือไม่?

การใช้บริการด้านวิสัญญีทุกชนิด ท่านต้องงดทั้งน้ำและอาหารก่อนการผ่าตัด อย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการสำลักเข้าทางเดินหายใจ หากมียาที่ท่านต้องใช้ประจำ แพทย์จะแจ้งให้ทราบว่า มียาชนิดใดบ้างที่ท่านไม่จำเป็นต้องงด

4. ระหว่างดมยาสลบมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง?

ในขณะที่มีการผ่าตัด วิสัญญีแพทย์และพยาบาลจะอยู่กับท่านตลอดเวลา เพื่อให้ท่านยังคงไม่รู้สึกตัวและไม่เจ็บปวด รวมถึงเฝ้าระวังสัญญาณชีพต่างๆ ให้ปกติ จนเสร็จสิ้นการผ่าตัด

5. จะออกจากห้องผ่าตัดได้เมื่อไร?

ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการผ่าตัดแต่ละชนิด เมื่อการผ่าตัดสิ้นสุด การดมยาสลบก็จะเสร็จสิ้นตาม ท่านจะเริ่มรู้สึกตัวในห้องพักฟื้น และจำเป็นต้องเฝ้าระวังอาการต่อที่ห้องพักฟื้นอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ยาสลบหมดฤทธิ์โดยสมบูรณ์

6. จะจำเหตุการณ์ช่วงผ่าตัดได้หรือไม่?

การดมยาสลบ จะไม่เหมือนกับการนอนหลับโดยทั่วไป ท่านจะไม่ฝัน และไม่สามารถจดจำเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่ได้รับยาดมสลบ

7. จะมีผลข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นหรือไม่?

อาจจะมี แต่มักจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยและเป็นแค่ชั่วคราว สามารถแก้ไขหรือรักษาได้ เช่น อาการคลื่นไส้อาเจียน ปากแห้ง เจ็บคอ เสียงแหบ หนาวสั่น ง่วงนอน เป็นต้น

8. จำเป็นที่จะต้องนอนโรงพยาบาลหรือไม่?

ขึ้นอยู่กับชนิดของการผ่าตัดที่ท่านได้รับ บางการผ่าตัดจำเป็นต้องนอนรักษาต่ออย่างน้อย 1 คืนหรือมากกว่า แต่บางการผ่าตัด ท่านสามารถกลับบ้านได้เลย หลังพักฟื้นจนครบระยะเวลาแล้ว

9. สามารถขับรถกลับบ้านได้หรือไม่?

เพื่อความปลอดภัยในด้านการจราจร ขอให้หลีกเลี่ยงการขับรถด้วยตัวเอง 24 ชั่วโมง หลังการดมยาสลบ และให้มีผู้ติดตามที่ขับรถได้ หากจำเป็นต้องกลับบ้าน ก่อนครบ 24 ชั่วโมง

10. เมื่อกลับถึงบ้าน ต้องเฝ้าระวังอาการอะไรต่อหรือไม่?

หากท่านไม่จำเป็นต้องนอนรักษาต่อที่โรงพยาบาล เมื่อกลับถึงบ้านท่านอาจจะมีอาการเล็กๆ น้อยๆ เช่น เจ็บคอ เวียนศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ซึ่งอาการเหล่านี้ จะหายได้เองประมาณ 1 วัน หลังการดมยาสลบ

นพ. จุฬาวิชญ์ ปัญญาโรจน์
วิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย