พญ. สุภลักษณ์ โทมณีสิริ

ภาวะสมองเสื่อม เป็นภาวะที่การทำงานของสมองผิดปกติไปจากเดิม ในด้านความจำ ความคิด การใช้ภาษา และการรับรู้สิ่งแวดล้อมผิดปกติไปจากเดิม ทำให้เกิดปัญหาในการตัดสินใจ พฤติกรรม และอารมณ์ผิดปกติ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตหรือการทำกิจวัตรประจำวัน จนในที่สุดทำให้ผู้ป่วยหลายคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

มีการศีกษาทางระบาดวิทยาพบว่า ภาวะสมองเสื่อมมักพบในผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป โดยสาเหตุของโรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยได้แก่ โรคสมองเสื่อมที่เกิดจากความเสื่อมของสมองโดยตรง หรือโรคอัลไซเมอร์ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นที่หากตรวจพบสามารถรักษาได้ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน ภาวะขาดวิตามินบี 12 การติดเชื้อซิฟิลิส การติดเชื้อ HIV และภาวะโพรงสมองโต เป็นต้น

ถึงแม้ในปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีการใดที่จะรักษาภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้ แต่การตรวจพบโรคนี้ตั้งแต่แรกเริ่มอาจช่วยชะลอการดำเนินของโรคโดยมีการรักษาโดยการใช้ยา และการรักษาที่ไม่ใช้ยาร่วมกัน

ดังนั้น หากท่านหรือคนใกล้ชิดมีอาการต่างๆเหล่านี้ เช่น ถามซ้ำบ่อยๆ ไม่เข้าใจคำพูด ลืมของจนเกิดความเสียหาย มีความคิดหรืออารมณ์ที่ผิดปรกติไป ควรมาพบแพทย์ตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ เพราะอาจพบสาเหตุที่รักษาได้ทำให้อาการดีขึ้นได้ หรือหากได้รับการวินิจฉัยเป็นอัลไซเมอร์ แพทย์จะให้ความรู้ความเข้าใจในตัวโรคแก่ผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล มีการดูแลอย่างองค์รวม โดยเฉพาะผู้ดูแลซึ่งเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในระยะยาว