พญ. คุณธัญญ์ เหล่าไพโรจน์

ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) คืออะไร ?

ออฟฟิศซินโดรม คือ อาการปวดกล้ามเนื้อที่เกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อมัดเดิมต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ เช่น การนั่งทำงานใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้โทรศัพท์มือถือในท่าใดท่าหนึ่งนานๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนอิริยาบถ หรือ อยู่ในอิริยาบถที่ไม่เหมาะสม

อาการของออฟฟิศซินโดรม

 1. ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า ไหล่และหลัง เนื่องจากกล้ามเนื้อเกร็งตัว
 2. รู้สึกชาและอ่อนแรงเนื่องจากเส้นประสาทถูกกดทับ
 3. นิ้วล็อก
 4. นอนไม่หลับ

การป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรม

 1. จัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้ดี จัดโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
 2. จัดท่าทางขณะทำงานให้เหมาะสม และ หมั่นเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เสมอ
 3. ออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

การรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม

ควรได้รับการรักษาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาการปวดกล้ามเนื้อ จากนั้นแพทย์จะพิจารณาเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายมากที่สุด เช่น

 1. แนะนำการออกกำลังยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
 2. กายภาพบำบัดด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมและทันสมัย เช่น อัลตราซาวด์ เลเซอร์ และ การใช้คลื่นกระแทก (Shockwave therapy)
 3. การฝังเข็มแผนปัจจุบันและแผนจีน
 4. การฉีดยาและรับประทานยา