แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

  • Thin Prep pap Test 1,500 บาท (รวมค่าแพทย์แล้ว)

  • Thin Prep pap Test+HPV  3,500 บาท (รวมค่าแพทย์แล้ว)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกสูตินรีเวช โทร.052-051-929

สาระสุขภาพ