วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

(สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป และผู้ใหญ่)

  • A/Victoria (H1N1)

  • A/Hong Kong (H3N2)

  • B Yamagata

  • B Victoria

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกผู้ป่วยนอก โทร. 052-051-800

*โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาระสุขภาพ