วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ราคา 7,500 บาท (สำหรับ 2 เข็ม)

สอบถามเพิ่มเติม แผนกกุมารเวชกรรม โทร.052-051924 (24 ชั่วโมง)    

สาระสุขภาพ