"เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อการเติบโตสมวัยของลูกรัก"

แพ็กเกจวัคซีนรวมโรคเด็ก 2023

  1. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
  2. วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ เยื้อหุ้มสมองอักเสบ
  3. วัคซีนโรต้า
  4. วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ เยื้อหุ้มสมองอักเสบ ไวรัสตับอักเสบบี
  5. ไข้สมองอักเสบเจอี
  6. วัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูม และหัดเยอรมัน

หมายเหตุ: กรณีเด็กได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีช่วงอายุ 1 เดือนแล้ว สามารถใช้สิทธิ์เปลี่ยนแปลงการรับวัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคา  

สาระสุขภาพ