โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยง "ภาวะสมองเสื่อม" ราคา 8,500 บาท

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกอายุรกรรม โทร.052-051-935

  *กรุณาทำนัดตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

สาระสุขภาพ