วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับนักเรียน/นักศึกษา)

แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนในการรับสิทธิ์

ราคาเข็ม 600 บาท

ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2563

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกผู้ป่วยนอก โทร.052-051-800

 

สาระสุขภาพ