รพ.กรุงเทพเชียงราย

BANGKOK HOSPITAL CHIANG RAI
Read More

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

MIS ถุงน้ำดี

แผนกศัลยกรรมทั่วไป

โครงการประกันราคา การผ่าตัดถุงน้ำดีทาง
กล้องวิดีทัศน์

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

แผนกสูตินรีเวช

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ชนิด 4 สายพันธุ์ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

ให้เราช่วย แบ่งเบาภาระคุณ…

1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

แพ็กเกจ ดูทั้งหมด

โปรแกรมการผ่าตัดเสริมจมูก

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

กรุณานัดตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 วัน

โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยง ภาวะสมองเสื่อม (โรคอัลไซเมอร์)

โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยง ภาวะสมองเสื่อม

โปรแกรมผ่าตัดทอนซิลและต่อมอะดีนอยด์

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูทั้งหมด

พญ. ศจีพิไล จันทร์ปัญญา

แผนกอายุรกรรม

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.สุภลักษณ์ โทมณีสิริ

แผนกอายุรกรรม

อายุรแพทย์ด้านสมองและระบบประสาท

พญ.กิเริ่น โซนี่

แผนกอายุรกรรม

อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

พญ.มัทนา อัมพะเศวต

แผนกกุมารเวช

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกุมารแพทย์

นพ.สมยศ ชัยธีระสุเวท

รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุสาขารังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา

พญ.รุ้งทิวา พุฒิพิทยาธร

แผนกอายุรกรรม

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.นฤบดี เวชกิจ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีวิทยา

บทความเพื่อสุขภาพ ดูทั้งหมด

การผ่าตัดผ่านกล้องแบบรูเดียว (LESS)

การผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเดียว ในผู้ป่วย ไส้ติ่งอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี และถุงน้ำดีอักเสบ

ออฟฟิศซินโดรม

อาการปวดกล้ามเนื้อที่เกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อมัดเดิมต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ

ดูบทความทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม ดูทั้งหมด

LEO PRESENTS WET ROCK MUSIC FESTIVAL : มันส์ ร็อค สาด 

พบกับบูธพร้อมหน่วยปฐมพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย